Alapítvány a II. kerületi Muzsikáló Ifjakért

Alapítványunk több mint huszonöt éve támogatja szakmai programok, versenyek, a nyári zenei tábor és külföldi utak szervezését, megvalósítását, valamint a rászoruló gyermekek zenei tanulmányait. A zeneiskolai tanulás-tanítás feltételeinek javításához hangszerek, kották beszerzésével is jelentős mértékben hozzájárul. Kérjük, lehetőségeikhez mérten ebben a tanévben is támogassák a Járdányi Pál Zeneiskola által életre hívott alapítványt:

Alapítvány a II. kerületi Muzsikáló Ifjakért
Székhely: 1022 Budapest, Marczibányi tér 1.
Adóazonosító: 19665401-1-41

SZÁMLASZÁM: 11702036-20547804
(OTP Bank Rt.)

Az "Alapítvány a II. kerületi Muzsikáló Ifjakért" köszönetet mond mindazoknak, akik NAV jövedelemadójuk 1 % - át a Járdányi Pál Zeneiskola alapítványának felajánlották.

A 2023. május 20-ig felajánlott, 2022. évi szja 1% összege 503.247 Ft volt.
A kapott összeget rászoruló növendékeink térítési - és tandíj támogatására, valamint a Járdányi Tehetségnapok résztvevőinek tárgyi jutalmazására fordítottuk.